Sun7.14 Mon7.15 Tue7.16 Wed7.17 Thu7.18 Fri7.19 Sat7.20
 
Hot Yin/Restorative Yoga Jennie 8:00 AM 60 minutes
Hot Yin/Restorative Yoga Lindsey 7:00 PM 60 minutes
 
 
Hot Yin/Restorative Yoga Jill 7:00 PM 60 minutes
 
Hot Yin/Restorative Yoga Lindsey 6:30 PM 60 minutes
 
Hot Yin/Restorative Yoga Lindsey 4:15 PM 60 minutes